Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Bastun i plåt i Jubileumsparken med södra Älvstranden i bakgrunden

Dynamo Väst

Dynamo Väst är en västsvensk katalysator för en hållbar framtid. Den 4 juni möttes Dynamo Väst parter för en symbolisk start av nätverket.

Vad?

Dynamo Väst är ett nätverk för ak­törer inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Syftet med nätverket är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka.

Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och Västra Götalandsre­gionen/förvaltningen för kulturut­veckling och består också av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad (kulturförvaltningen, Röhsska museet, stadsbyggnadsförvaltningen), Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Urban Futures.

Vi kommer att lägga hörnstenen för att Västsverige ska bli en katalysa­tor - en ”Dynamo Väst” som förenar partners från den offentliga sektorn, forskning och utbildning, industrin, civilsamhället, utövare och experter. Vi tror att en regional kraftsamling kan leda till ett bättre samhälle såväl lokalt som globalt.

Hur?

Att vi gemensamt skapar vår miljö är kärnan i den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Utgångspunkten är människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förval­tandet av våra livsmiljöer.

Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Perspektiv inom arkitektur, design, konst och kulturarv är givna men frågorna krä­ver ofta gränsöverskridande samar­bete. Ett nytt initiativ från EU-kom­missionen relaterar till denna politik och är ytterligare en drivkraft för vår framtida, hållbara livsmiljö – The New European Bauhaus.

Vem?

I juni 2021 möttes de olika parterna för ett samtal om samverkan i regionen kring gestaltad livsmiljö och starten av Dynamo Väst.

Medverkande:

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket, Hampus Magnusson, ordförande stadsbyggnadsnämnden, Göteborgs Stad, Nina Due, chef Röhsska museet, Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen, Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Nils Björling, universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Sanne Kofod Olsen, dekan Göteborgs universitets konstnärliga fakultet, Ann Catrine Fogelgren, ordförande kulturnämnden Göteborgs Stad, Henrik Kant, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen, Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centrum för hållbar stadsutveckling, Unni Liljegren, länsstyrelsen, samordnande arkitekt, Gestaltad Livsmiljö och Havsplanering, Kerstin Alnebratt, chef Västra Götalands kulturutveckling Moderator: Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkan, Konstnärliga.

Film: Så startade nätverket

En västsvensk katalysator för en hållbar framtid.

Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig

E-post: ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}