Till sidans huvudinnehåll
Brunaktigt höghus i skymningen

Arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

Utifrån arkitekturpolicyn arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att initiera arkitekttävlingar och parallella uppdrag för märkesbyggnader och viktiga platser i staden, även om det slutligen är upp till byggherrarna att avgöra om de ska ha dessa mer kvalificerade processer.

Vad?

Gestaltningsprocessen skiljer sig mycket från projekt till projekt. Ibland är det mest lämpligt att arrangera en arkitekttävling eller parallellt uppdrag tidigt i processen innan en detaljplan har startats, som vid Svenska Mässans fjärde torn eller Karlatornet. Ibland blir det aktuellt att arrangera en arkitekttävling när detaljplanen är klar, till exempel för Global Business Gate, vid Masthuggskajen, eller vid Västlänkens östra uppgång.

Det finns flera olika former av kvalificerade gestaltningsprocesser som till exempel arkitekttävlingar, parallella uppdrag eller workshop-processer.

Hur?

Märkes- och karaktärsbyggnader kräver särskild omsorg.
-Vi rekommenderar då byggaktören att ha en mer kvalificerad gestaltningsprocess, genom till exempel en arkitekttävling eller parallella uppdrag. När vi har resurser ställer vi gärna upp i juryarbetet i de processerna, och då är den personen aldrig med i myndighetsbesluten kopplade till just det ärendet, förklarar Björn Siesjö, stadsarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen.

Pågående arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

Urval av pågående arkitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadsförvaltningen medverkar:

Tidigare tävlingar och uppdrag

Urval av avslutade arkitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadskontoret medverkat:

 • Ackumulatortank, Gullbergsvass. Arrangör: Göteborg Energi.
 • Hus B, Lilla Bommen. Arrangör: Vasakronan.
 • Wieselgrensplatsens närsjukhus. Arrangör: Västfastigheter
 • Norr om Nordstan, tillbyggnad till Nordstans P-hus. Arrangörer: Nordstans Samfällighetsförening med bland andra Vasakronan och Hufvudstaden.
 • Bokmässan — öppen tävling om paviljong/scen till årets bokmässa med tema Staden. Arrangör: Bokmässan
 • Avenyn och Götaplatsen. Arrangör: Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägarna, genom stadsbyggnadskontoret.
 • Harry Hjörnes Plats. Arrangör: Trafikkontoret.
 • Brunnsparkens cafébyggnad. Arrangör: Fastighetskontoret.
 • NK-kvarteret. Arrangör: Hufvudstaden.
 • Capella (Karlavagnsplatsen). Arrangör: Serneke och Hemsö Fastighets AB.
 • Ullevi kontor & Tennis, Heden 47:2. Arrangör: Wallenstam.
 • Lennart Torstenssons gata 9. Arrangör: Hökerum.
 • Cirkus Lorensberg. Arrangör: Serneke.
 • Rya Bioångpanna. Arrangör: Göteborg Energi AB 
 • F2 Masthugget 28:9. Arrangör: Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen Ekonomisk Förening
 • Nya universitetsbiblioteket. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Västlänken station Centralen, östra uppgången (yttre gestaltning). Arrangör: Jernhusen.
 • Rambergsvallen. Arrangör: stadsbyggnadskontoret.
 • Masthuggskajen. Arrangör: Älvstranden Utveckling.
 • Global Business Gate. Arrangör: Elof Hansson/Alecta.
 • Kvarteret Kromet. Arrangör: Vasakronan.
 • Botaniska trädgården. Arrangör: Västfastigheter.
 • Smyrnakyrkan. Arrangör: Smyrnakyrkan.
 • Västlänken Station Haga. Arrangör trafikkontoret och park- och naturförvaltningen
 • PlusOne Svenska Mässan, arrangör Svenska Mässan
 • Selma park. Arrangör: park- och naturförvaltningen
 • Bergsjöns kulturhus. Arrangörer: Higab och SDF Östra Göteborg (fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen)
 • Campus Näckrosen med Nya konst. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Karlastaden. Arrangör: Serneke.
 • Hisingsbron. Arrangörer trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret.
 • Handelshögskolan. Arrangör: Akademiska Hus.

Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig

E-post: ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

Björn Siesjö

Stadsarkitekt

E-post: bjorn.siesjo@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}