Till sidans huvudinnehåll
Brunaktigt höghus i skymningen

Arkitekturtävlingar och parallella uppdrag


Utifrån arkitekturpolicyn arbetar stadsbyggnadskontoret med att initiera arkitekttävlingar och parallella uppdrag för märkesbyggnader och viktiga platser i staden, även om det slutligen är upp till byggherrarna att avgöra om de ska ha dessa mer kvalificerade processer.

Vad?

Gestaltningsprocessen skiljer sig mycket från projekt till projekt. Ibland är det mest lämpligt att arrangera en arkitekttävling eller parallellt uppdrag tidigt i processen innan en detaljplan har startats, som vid Svenska Mässans fjärde torn eller Karlatornet. Ibland blir det aktuellt att arrangera en arkitekttävling när detaljplanen är klar, till exempel för Global Business Gate, vid Masthuggskajen, eller vid Västlänkens östra uppgång. 

Det finns flera olika former av kvalificerade gestaltningsprocesser som till exempel arkitekttävlingar, parallella uppdrag eller workshop-processer.


Hur?

Märkes och karaktärsbyggnader

Märkes- och karaktärsbyggnader kräver särskild omsorg. Vi rekommenderar då byggaktören att ha en mer kvalificerad gestaltningsprocess, genom till exempel en arkitekttävling eller parallella uppdrag. När vi har resurser ställer vi gärna upp i juryarbetet i de processerna, och då är den personen aldrig med i myndighetsbesluten kopplade till just det ärendet, förklarar Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad på stadsbyggnadskontoret.

Pågående arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

Urval av pågående arkitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadskontoret medverkar:

 • Wieselgrensplatsens närsjukhus. Arrangör: Västfastigheter
 • Norr om Nordstan, tillbyggnad till Nordstans P-hus. Arrangörer: Nordstans Samfällighetsförening med bland andra Vasakronan och Hufvudstaden.
 • Bokmässan  öppen tävling om paviljong/scen till årets bokmässa med tema Staden. Arrangör: Bokmässan.
 • Hus B, Lilla Bommen. Arrangör: Vasakronan.

Tidigare tävlingar och uppdrag

Urval av avslutade arkitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadskontoret medverkat:

 • Avenyn och Götaplatsen. Arrangör: Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägarna, genom stadsbyggnadskontoret.
 • Harry Hjörnes Plats. Arrangör: Trafikkontoret.
 • Brunnsparkens cafébyggnad. Arrangör: Fastighetskontoret.
 • NK-kvarteret. Arrangör: Hufvudstaden.
 • Capella (Karlavagnsplatsen). Arrangör: Serneke och Hemsö Fastighets AB.
 • Ullevi kontor & Tennis, Heden 47:2. Arrangör: Wallenstam.
 • Lennart Torstenssons gata 9. Arrangör: Hökerum.
 • Cirkus Lorensberg. Arrangör: Serneke.
 • Rya Bioångpanna. Arrangör: Göteborg Energi AB 
 • F2 Masthugget 28:9. Arrangör: Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen Ekonomisk Förening
 • Nya universitetsbiblioteket. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Västlänken station Centralen, östra uppgången (yttre gestaltning). Arrangör: Jernhusen.
 • Rambergsvallen. Arrangör: stadsbyggnadskontoret.
 • Masthuggskajen. Arrangör: Älvstranden Utveckling.
 • Global Business Gate. Arrangör: Elof Hansson/Alecta.
 • Kvarteret Kromet. Arrangör: Vasakronan.
 • Botaniska trädgården. Arrangör: Västfastigheter.
 • Smyrnakyrkan. Arrangör: Smyrnakyrkan.
 • Västlänken Station Haga. Arrangör trafikkontoret och park- och naturförvaltningen
 • PlusOne Svenska Mässan, arrangör Svenska Mässan
 • Selma park. Arrangör: park- och naturförvaltningen
 • Bergsjöns kulturhus. Arrangörer: Higab och SDF Östra Göteborg (fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen)
 • Campus Näckrosen med Nya konst. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Karlastaden. Arrangör: Serneke.
 • Hisingsbron. Arrangörer trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret.
 • Handelshögskolan. Arrangör: Akademiska Hus.


Nyheter om arkitekturtävlingar

Illustration av det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen med rund form
2023-05-09

Gröna samband – vinnare av arkitekttävlingen för Wieselgrensplatsens närsjukhus

Samtidigt som en detaljplanearbetet vid Wieselgrensplatsen pågår så har Västra Götalandsregionen genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och kostnader kopplat till ett eventuellt nytt…

Kontakt

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig
ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}