Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Nya bostäder i Lindholmshamnen

450 nya bostäder ska byggas i Lindholmshamnen, Trafikkontoret bygger därför lokalgator och gångfartsområde. Parallellt utförs ledningsarbete i marken av förvaltningen Kretslopp och vatten. Dessa gatuarbeten sker mellan hösten 2016 och våren 2017.


Liten påverkan


De planerade arbetena utförs mestadels innanför redan avspärrad byggarbetsplats. Det innebär lite ökad byggtrafik, utöver det flyter trafiken som vanligt.

Vad händer just nu?

De planerade arbetena utförs mestadels innanför redan avspärrad byggarbetsplats. Det innebär lite ökad byggtrafik, utöver det flyter trafiken som vanligt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.941287639936096,57.70847886897588]},"properties":{"id":"Tk1455/15","name":"Nya bostäder i Lindholmshamnen","address":"","preamble":"","header":"Nya bostäder i Lindholmshamnen","body":"Pågående trafikarbete. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=Tk1455/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK Tk1455/15
  • Planens formella namn Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Kontaktuppgifter

Erik Bergman

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 25 59
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

    • Arbetet sker inom inhägnat område, men kan innebära ökade transporter.

  2. Trafikarbete färdigställt

${loading}