Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bullerplank Asplyckevägen-Helgeredsvägen

För att minska buller bygger vi ett bullerplank mellan Helgeredsvägen och Asplyckevägen. Bullerplanket sätts närmast vägbanan, mellan körbana och nya pendlingscykelbanan, där det är som mest buller.

Vad händer just nu?

Projektet har nu startat fältundersökningar och inmätningar utmed Björlandavägen, Asplyckevägen-Helgeredsvägen, för kommande byggnation av bullerplank. Undersökningarna pågår mellan vecka 3-6. Detaljprojekteringen pågår till sommaren 2022.
Byggnation planeras starta vintern 2022-23 och planeras pågå fram till sommaren 2024.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN7783/21

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt

${loading}