Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Renovering av Göteborgs kanalmurar

Kanalmurarna byggdes för 400 år sedan och har haft sin nuvarande form sedan i början av 1800-talet. När murarna byggdes såg trafiksituationen helt annorlunda ut än idag. Då trafikerades gatorna av häst och vagn. Med åldern och med ökad belastning från trafiken är stora delar av Göteborgs kanalmurar i dåligt skick och behöver renoveras. I störst behov av renovering är just nu kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. Murarna är över lag gamla och slitna. En del har röta på rustbädd (trävirket i grundkonstruktionen) och på pålar, andra har satt sig. Stadsmiljökontoret gör regelbundna kontroller så att inte konstruktionen rört på sig för mycket och ser regelbundet över muren efter skador. Där murarna är i sämst skick görs tillfälliga åtgärder för att stabilisera murarna.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.970007366945941, 57.70727677964748]},"properties":{"title":"Renovering av Göteborgs kanalmurar ","content":"Startskede - trafikprojekt","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN3436/19"}}]

Diarienummer

  • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen TN3436/19

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Pågående trafikarbete

  3. Trafikarbete färdigställt

  4. Startskede

  5. Information

${loading}