Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bytespunkt Brunnsbo

I Brunnsbo planeras för en ny pendeltågstation, Brunnsbo station, som ska bli en knutpunkt med god koppling till kollektivtrafiken på Hisingen. Den nya pendeltågstationen byggs av Trafikverket inom projekt Lundbyleden. I samband med byggnationen av stationen planerar staden att anpassa sina ytor för ett så effektivt och tilltalande resandeutbyte som möjligt inom området. Syftet med genomförandestudien är att studera och föreslå användningen av allmänplatsmark och ankytning mellan funktionen pendeltågstation, den nya infrastrukturen och anslutningen mot Brunnsbo torg och hållplatslägen för kollektivtrafiken.Information om projekt Lundbyleden hos Trafikverket, projekt Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Inom genomförandestuden ingår bl a framtida kollektivkörfält för stombuss och spårväg, angörings- och tillgänglighetsfrågor, gång- och cykelbanor, cykelparkeringar och växtlighet och trädplanteringar. Parallellt planeras för ett arbete med konst.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN1217/19

Kontaktuppgifter

Joachim Engver-Jensen

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

${loading}