Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Pendelcykelstråk St Olofsgatan – Hisingsleden, Björlandavägen

Den här etappen längs Björlandavägen stäcker sig mellan Östergärdes Industriväg och Sankt Olofsgatan Det byggs ledningar, gångbanor och cykelbanor. Kretslopp och Vatten samt stadsmiljöförvaltningen som arbetar tillsammans och växelvis för att få ut maximal effektivitet. Det betyder att arbetena sker i olika etapper med start våren 2023 fram till hösten 2024. Nu bygger vi nya pendlingscykelstråk och gångbanor längs med Björlandavägen, på sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen. Bygget är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. För gående bygger vi en separat gångbana för att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar.
Läs mer om kommunens satsningar på pendlingscykelstråk

Bättre dagvatten- och skyfallshantering


I samband med byggnationen vid Björlandavägen passar vi också på att förbättra dagvattenhanteringen i området. Mellan pendlingscykelstråket och gångbanan anläggs ett dike med växtlighet som ska fördröja och rena dagvattnet.

Ny belysning och skydd mot buller


Området får också ny belysning längst med både pendlingscykelstråket och gångbanan. Ett bullerplank utmed Björlandavägen skyddar vissa fastigheter.

Delprojekt med olika datum


Sträckan Hisingsleden-Klare Mosse beräknas bli klar under hösten 2023.
Utmed Helgeredsvägen kommer kretslopp och vatten att spränga, lägga ledningar och bygga murar. Därefter återställer de Helgeredsvägen. Från busshållplats Klare Mosse fram till Asplyckevägen 1, läggs ledningar samt färdigställer ytan för pendelcykelstråket. Planeras vara klart våren 2024.Från St. Olofsgatan och upp till Gisslefjällsliden, pågår ledningsarbeten fram till Sommarvädersgatan. De sker under vintern 2023 och våren 2024.
Bullerplank kommer att byggas mellan Björlandavägen och pendelcykelstråket, från Asplyckevägen 1, fram till i höjd med Skogsvägen. Eftersom det är trångt för pendelcykelstråket efter Klare Mosses busshållplats, flyttas bullerplanket upp på mur utmed Helgeredsvägen där vägen svänger mot Asplyckevägen. Detta av säkerhetsskäl, för att trafikanterna ska ha god sikt vid övergången av Björlandavägen och busshållplatsen Klare Mosse.

Trafikpåverkan under byggtid


Fordonstrafiken på Björlandavägen, samt de som går och cyklar, kommer periodvis att påverkas. Skyltning förvarnar och visar alternativ väg. Vi planerar att jobba dagtid 07.00–19.00.

Vad händer just nu?

Projketet pågår

På grund av tekniska begränsningar så har vi tagit bort alla dokument som varit publicerade på denna sida förutom de lagakraftvunna planhandlingarna. Om ni vill ha tag i dokument som funnits på denna sida så får vi hänvisa till vår kundservice.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.915783287999192, 57.732913922308036]},"properties":{"title":"Pendelcykelstråk St Olofsgatan – Hisingsleden, Björlandavägen\n","content":"Färdigställt - Trafikprojekt","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SMF-2023-00586"}}]

Diarienummer

  • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen SMF-2023-00586
  • Planens formella namn Pendelcykelstråk St Olofsgatan – Hisingsleden, Björlandavägen

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Utredning - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt

${loading}