Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lundbyvassen - Upphävande av del av detaljplan

Syftet med att upphäva del av detaljplan, akt II-2518, är att göra planområdet planlöst. Upphävandet är en första administrativ åtgärd för att möjliggöra en tillståndsprocess för vattenverksamhet avseende utfyllnad av Lundbyhamnen.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden 6 februari 2024.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.952959560854103, 57.711141490389934]},"properties":{"title":"Lundbyvassen - Upphävande av del av detaljplan","content":"Plan förenklat förfarande - inför beslut","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-01141"}}]

Diarienummer

  • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-01141
  • Planens formella namn Upphävande av del av detaljplan. Ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Lundbyvassen inom stadsdelen Lundbyvassen

Kontaktuppgifter

Irén Forsberg

Planhandläggare
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 16 59
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - startskede

  2. Plan förenklat förfarande - samråd

  3. Plan förenklat förfarande - inför beslut

  4. Plan förenklat förfarande - efter beslut

  5. Plan förenklat förfarande - laga kraft

${loading}