Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Kungsladugård - Ändring av detaljplan inom Fixfabriksområdet

Syftet med ändringen av detaljplan är att pröva en ny gatudragning för att möjliggöra bevarande av GS-hallen.

Program för Fixfabriksområdet

Se även Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)

Vad händer just nu?

Samrådsperioden är avslutad.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket begränsad samrådskrets. I sådana fall finns möjlighet för samrådskretsen att godkänna förslaget till detaljplan redan under samrådet. Det kan då bli möjligt att efter samrådet skicka förslaget till antagande utan att först genomföra granskning. Det innebär att det inte ges något mer tillfälle att lämna synpunkter. En förutsättning är, enligt PBL 5:18, att samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget och att inga ändringar av planförslaget behöver göras.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.909651179917315,57.68781776424755]},"properties":{"id":"SBF-2023-00229","name":"Kungsladugård - Ändring av detaljplan inom Fixfabriksområdet","address":"","preamble":"","header":"Kungsladugård - Ändring av detaljplan inom Fixfabriksområdet","body":"Plan begränsat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00229","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00229
 • Diarienummer FK EXF-2023-01629
 • Planens formella namn Ändring av norra delen av detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna.

  Tidigare diarienummer för SBK 0334/21.

Kontaktuppgifter

Alexandra Blennow

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 64
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Mikaela Löndén

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031 - 368 10 72
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan begränsat förfarande - startskede

 2. Plan begränsat förfarande - samråd

 3. Plan begränsat förfarande - granskning

 4. Plan begränsat förfarande - inför antagande

  Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan begränsat förfarande - laga kraft

${loading}