Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Brottkärr - Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall

Syftet med att upprätta områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall i Brottkärr är att bättre reglera allmänna och enskilda intressen i området vid bygg- och marklov. Att skapa större förutsägbarhet och rättssäkerhet i stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. Att ge bättre skydd åt kultur- och naturvärden i området samt att stärka riksintresse för kust och för interregional cykelled

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.921694030199607,57.60759870916111]},"properties":{"id":"SBF-2023-00181","name":"Brottkärr - Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall","body":"Områdesbestämmelser - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00181","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00181
 • Planens formella namn Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall i Brottkärr inom stadsdelen Askim.

  Tidigare diarienummer för SBK 0727/22.

Kontaktuppgifter

Martin Norvenius

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 62
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Maria Lissvall

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 30
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Områdesbestämmelser - samråd

 2. Områdesbestämmelser - granskning

 3. Områdesbestämmelser - inför antagande

 4. Områdesbestämmelser - laga kraft

${loading}