Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Heden - Program för del av evenemangsområdet

Bild 1: Valhallagatan och nya arenatorget. Illustration: Göteborgs stad.
Bild 2: Illustration av förslaget, i bilden är även det planerade nya höga huset för Svenska Mässan med. Illustration: Göteborgs Stad.


Syftet är att ta fram ett planprogram som möjliggör för stadsutveckling och blandstad i evenemangsområdet med nytt centralbad norr om Valhallagatan samt arena med annex och sporthallar söder om Valhallagatan. Planprogramområdet ska utvecklas med service, bostäder, park och gröna stråk.

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet under Göteborg växer

Parallellt med arbetet med planprogrammet pågår arbete med två detaljplaner i området.

Läs också om detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan
Läs också om detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan

Lämna synpunkter

Under perioden 26 juni till 3 september kan du tycka till om planprogrammet, och vid personligt besök så hittar du utställning om detaljplaner och planprogram på stadsbiblioteket. Öppettider för stadsbiblioteket: måndag-fredag klockan 08.00-20.00 och lördag-söndag klockan.10.00-18.00. Andra öppettider kan förekomma i samband med sommar och övriga helgdagar. Öppet hus om planprogrammet hålls torsdag den 22 augusti mellan 14.00-18.00 på Stadsbiblioteket plan -1 på Götaplatsen 3. Under perioden 1 juli till 12 augusti 2024 hänvisas eventuella frågor till kundservice 031-368 19 60, telefontid mån-fre 10.00-12.00 samt via e-post till kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se respektive exploatering@exploatering.goteborg.se

Synpunkter kan lämnas senast 2024-09-03

Förslaget visas på:

 • Stadsbiblioteket
 • Götaplatsen 3
 • plan -1 vid Hörsalen

Lämna synpunkter

Vad händer just nu?

Samrådet för "Program för del av evenemangsområdet" startar 26 juni 2024 och du kan lämna synpunkter fram till den 3 september 2024.

Du är välkommen till Öppet hus torsdag den 22 augusti mellan 14.00-18.00 på Stadsbiblioteket plan -1 på Götaplatsen 3. Då har du möjlighet att ställa frågor till programmets projektledare och handläggare.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98931675865571, 57.70030328799837]},"properties":{"title":"Heden - Program för del av evenemangsområdet","content":"Program - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00175"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen SBF-2023-00175
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN3892/22
 • Planens formella namn Planprogram för del av evenemangsområdet

Kontaktuppgifter

Linnea Finskud

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 29
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Erica Folkesson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 61
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara Louise Ylander

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 13
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadsförvaltningen och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat

${loading}