Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Tynnered - Program för Tynnered

Nu ska Tynnered utvecklas och bli en mer sammanhängande del av staden. Mellan Frölunda Torg och Opaltorget samt kring Skattegårdsvägen och Näsetvägen kan det bli mer bostäder, verksamheter och service för att skapa en tryggare och mer levande stadsdel.

Läs mer om programmet på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Vad händer just nu?

Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90879936722321, 57.64647810744222]},"properties":{"title":"Tynnered - Program för Tynnered","content":"Program - samråd","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0836/20"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0836/20
 • Planens formella namn Program för Tynnered

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ingegerd Linder

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 59
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Ebba Fredlund

Senior projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 52
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadsförvaltningen och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat

${loading}