Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lorensberg - bostäder och handel vid Avenyn

Upprustning av kvarter längs med Avenyn. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB

Avsikten är att rusta upp två kvarter längs Avenyn när det gäller butiksytor och att komplettera med ett 100-tal bostäder inom kvarteren mot Teatergatan.

Vad händer just nu?

Projektet vid Teatergatan är delvis färdigställt men Wallenstam planerar för etapp 2 gällande Valand kvarteret. Byggande pågår.

Läs mer här

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.974508565186811,57.699223705701286]},"properties":{"id":"BN0767/09","name":"Lorensberg - bostäder och handel vid Avenyn","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - bostäder och handel vid Avenyn","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0767/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 66
 • Övrigt 35 lägenheter med hyresrätt färdigställda kv 3 2017.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0767/09
 • Diarienummer FK FN0779/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Kv 52 Borgeby och Kv 57 Örbyhus (Kungsportsavenyn) inom stadsdelen Lorensberg

Aktuell tidplan

 • Byggstart Fjärde kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken ägs av Wallenstam AB, Sällskapet Göta Par Bricole samt en bostadsrättsförening.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}