Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

Torget: illustration Semrén & Månsson

Planens syfte är att berika stadsdelen med ett tillskott av en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Bostäder, handel och 600 arbetsplatser i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Planen omfattar 650 nya bostäder och 30 000 kvm verksamhetsytor.

Beräknas vara färdig utbyggt 2026.Nya Hovås - facebook

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-05-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5171.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.952334207689548,57.5996944721968]},"properties":{"id":"BN0453/08","name":"Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0453/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 650
 • Övrigt Magnolia, Nordr Eiendom samt Skanska byggstartade sina projekt 2021, totalt 282 lägenheter. Planerade verksamhetsytor: Utbygnad Origohuset 5 000 m2, kontors och handelsfastigheter totalt 15 000 m2, kunskapsgalleria med skola åk 4-9, handel och kontor totalt 5 600 m2

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0453/08
 • Diarienummer FK FN0244/11
 • Planens formella namn Närcentrum vid Brottkärrsmotet inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart 2015
 • Projektavslut Färdigställs 2026

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Nya Hem, HSB Göteborg, Veidekke Bostad, Next Step Group, Next Step Group.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}