Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backaplan - Planeringsförutsättningar för Backaplan

Backaplansområdet blir attraktiv blandstad.
Illustration: Andrea Hulting Gustafson

Vad händer just nu?

Planeringsförutsättningarna godkändes av byggnadsnämnden den 17 januari 2013.


Program för Backaplan godkändes i april 2019 och planeringsförutsättningarna är nu inarbetade i programmet.


Backaplan är ett av delområdena i Älvstaden.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.956313892858644,57.725823135076624]},"properties":{"id":"BN0354/01","name":"Backaplan - Planeringsförutsättningar för Backaplan","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - Planeringsförutsättningar för Backaplan","body":"Planeringsförutsättningar. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0354/01","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0354/01
 • Planens formella namn Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan.

Kontaktuppgifter

Karin Slättberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 32
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Planeringsförutsättningar

${loading}