Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Frihamnen - Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön

Frihamnsområdet ligger i Göteborgs centrum och är ungefär lika stort som Göteborgs stadskärna innanför Vallgraven. Programområdet omfattar även delar av Ringön öster om Göta älvbron samt dess landfäste. I norr avgränsas området av Lundbyleden och Hamnbanan och i väster av varvsområdet på Lindholmen.
Program för Frihamnen och del av Ringön var klart 2014 och beskriver hur området ska kunna bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser och handel, socialt blandat boende, god kollektivtrafik och en vattennära stadspark.


Program för Frihamnen och del av Ringön


Frihamnen detaljplan 1

Frihamnen detaljplan 2

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019 att programarbetet ska starta.

Arbetet är nu pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959095047969349,57.71522002864877]},"properties":{"id":"BN0283/19","name":"Frihamnen - Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön","address":"","preamble":"","header":"Frihamnen - Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön","body":"Inför program. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0283/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0283/19
 • Planens formella namn Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön inom stadsdelarna Lundbyvassen och Tingstadsvassen.

Kontaktuppgifter

Jonas Uvdal

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 76
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat

${loading}