Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisningstävling för Skanstorget

Fastighetsnämnden beslutade 2018-11-26 att tilldela Ernst Rosén AB markanvisningen utifrån att de fick flest antal röster i tävlingen. I nuläget inväntas att detaljplan ska starta för projektet. I det beslutade planbeskedet från stadsbyggnadskontoret anges att detaljplan för platsen avses föras in senast i startplan för år 2020.

Den 26 november beslutade fastighetsnämnden att tilldela Ernst Rosén AB markanvisningen för Skanstorget. Det vinnande bidraget heter Haga hjärta Linné och fick flest röster i tävlingen. Nu väntar projektet på att arbetet med att ta fram en detaljplan ska starta.

Beslutet från stadsbyggnadskontoret om planbesked säger att detaljplanen för platsen ska in i startplanen senast år 2020.

Mer information finns på stadens stadsutvecklingswebb.

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/skanstorget/

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är beslutad. Markanvisning till Ernst Rosén AB inom del av fastigheten Haga 715:15 förlängs på oförändrade villkor med två år t.o.m. 2023-11-26

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 200
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Kommersiella/publika lokaler i bottenvåningarna samt parkeringsplatser i underjordiskt garage om två plan.

Diarienummer

 • Diarienummer FN7074/15
 • Referensbeteckning FNML1/18
 • Beslut 2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-05-09 – 2018-08-06

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}