Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Centrum - Markanvisning för Ekmansgatan 5

Den aktuella tomten ligger vid Ekmansgatan 5 i nära anslutning till Götaplatsen och har fastighetsbeteckning Lorensberg 11:7.

Närområdet utgörs av Lorensbergs villastad som är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets stadsplanekonst och uppvisar tidens mest påkostade bostadsbebyggelse med omsorgsfullt utformade detaljer. Området omfattas av stadens bevarandeprogram och utgör riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplanen från 2005 ligger till grund för markanvisningen.

Tomten utgörs till största del av en mot norr sluttande gräsyta med en ett antal uppvuxna träd. En mindre del i söder utgörs av berg i dagen.

För markanvisningen efterfrågas koncept som möter näringslivets behov av små lägenheter kombinerade med kontorsplatser för upplåtelse med korttidskontrakt och snabb inflyttning. Markanvisningen öppnar för utvecklingsarbete och innovation och resultatet kan komma att stå modell för andra projekt.
Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markanvisning vid Ekmansgatan 5”.
När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad, beslutet finns till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 15
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information Preliminärt antal lägenheter: 10-15 st

Diarienummer

 • Diarienummer FN5972/18
 • Referensbeteckning FNC2/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-10-08 – 2018-11-05

Upplysningar lämnas av

Jan Aleby

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}