Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning vid Rävebergsvägen

Markanvisningen vid Rävebergsvägen är beläget i gränslandet mellan Angered centrum och Lövgärdet. Med den planerade utvecklingen av området så kommer områdena knytas bättre samman.

I projektet ingår ca 100 lägenheter och 130 småhus. Vid detta tillfälle kommer lägenheterna och ca 80 av småhusen att markanvisas. Den aktör som tilldelas småhusen kommer att agera ankaraktör för småhusen och driva utvecklingen i detaljplanen även för de kvarvarande ca 50 småhusen. Markanvisningen kommer att fördelas till den/de aktör som lämnar högsta anbud för respektive del av markanvisningen.

Detaljplanearbete för området beräknas starta Q4 2022.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 180
 • Typ av bostäder 80 småhus (radhus och parhus) samt 100 lägenheter i flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5860/20
 • Referensbeteckning FNA01/22
 • Beslut 2022-10-24

Öppen för ansökan

2022-05-25 – 2022-08-14

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}