Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Kviberg - markanvisning för småhus vid Kvibergs Park


Det aktuella området för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Utby och Gärdsås ca 7 kilometer från Göteborgs centrum och består huvudsakligen av naturmark. I närområdet finns flera större naturområden med höga kvaliteter så som Kvibergs park åt väster samt Fjällbo ängar och Utbybergen åt öster.

Markanvisningen omfattar preliminärt ca 30 småhus. 2017 markanvisades ca 240 bostäder med varierade upplåtelseformer i samma område. Området ska även innehålla en skola/förskola samt boende med särskild service (BmSS).

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Under veckorna 28-31 är ansvarig handläggare på semester. Eventuella frågor som uppkommer under denna period besvaras efter semesterns slut.

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vi rekommenderar att använda webbläsaren Chrome om ni vill fylla i ansökan på skärmen.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 30
 • Typ av bostäder Par- och radhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN4352/18
 • Referensbeteckning FNÖG3/18
 • Beslut 2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-07-04 – 2018-08-19

Upplysningar lämnas av

Josefin Vesterlund

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}