Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisningsplan för år 2022

Under 2022 kommer de markanvisningar som finns i bifogad handling att utannonseras. Efter hand som markanvisningarna är klara i detalj kommer de öppnas för ansökan under 2022.

De markanvisningar som kommer under året:
Ambrosiusgatan
Hjällbo Centrum
Kålhagen
Rävebergsvägen
Söder om Skattegårdsvägen
Varnhemsgatan
Ängås platå

Mer information om markanvisningarna finns i bifogad handling till höger på denna sida.

Vad händer just nu?

När de olika markanvisningarna är klara att annonseras hittar ni dem under Öppen för ansökan på denna sidan.

Diarienummer

 • Referensbeteckning FN000/2022

Öppen för ansökan

Ej fastställt

Upplysningar lämnas av

Magdalena Lorentzon

Projektkoordinator
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}