Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Biskopsgården - Markanvisning för småhus i Sjumilaparken

Området är beläget mellan norra och södra Biskopsgården, ca 5 km från Göteborgs centralstation.

Området är välförsörjt med kollektivtrafik och närmaste hållplats ligger på Friskväderstorget ca 300 m norr om området. På Friskväderstorget finns även en livsmedelsaffär. I väster gränsar området till det nybyggda småhusområdet och i öster en natursluttning ned mot spårvägen.

Området ligger inom prioriterat utbyggnadsområde i Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035.

Friskväderstorget är ett utpekat som en strategisk knutpunkt i utbyggnadsplaneringen vilket bland annat innebär att utvecklingen ska ske med inriktning på bostäder, handel och service.

Läs mer i förutsättningarna för markanvisningen till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 17
 • Typ av bostäder Småhus i form av parhus och radhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

2018-09-10 – 2018-10-05

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}