Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Guldhedsgatan

Vi har nöjet att presentera en markanvisning vid Guldhedsgatan och vill nu bjuda in till uppförande av studentlägenheter, förskola och lokaler.

Markanvisningsområdet ligger strax öster om Göteborgs centrum där vi har en färdig detaljplan. Vårt mål är att skapa en inspirerande livsmiljö genom att bygga lägenheter specifikt utformade för studenter, en förskola för de allra minsta och spännande lokaler i bottenplan. Det centrala läget och den omedelbara närheten till Campus Medicinareberget, Sahlgrenska universitetssjukhus och Chalmers utgör de mest attraktiva egenskaperna hos detta område. Området har, förutom närhet till forsknings- och utbildningsnav, direkt tillgång till grönskande områden samt närhet till centrum och kollektivtrafik.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisningen har tilldelats Wästbygg Projektutveckling AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 90
 • Typ av bostäder Studentbostäder
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information En integrerad förskola med minst 6 avdelningar samt lokaler

Diarienummer

 • Diarienummer EXF-2023-00915
 • Referensbeteckning EXFNC02/23
 • Beslut 2023-11-20
 • Markanvisning lämnad till Wästbygg

Öppen för ansökan

2023-06-26 – 2023-09-20

Upplysningar lämnas av

Annika Co

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 10 39
 • E-post annika.co@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  Läs beskrivning och kravspecifikation angående hur och till vem ni ska lämna handlingar. Ibland vill staden att handlingar lämnas i mail, och i andra fall så kan man lämna handlingar digitalt i formuläret i e-tjänsten. Om handlingar skickas in digitalt via e-tjänsten: Observera att det finns en begränsning för inskickade filer på 55 MB.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}