Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Åkareplatsen resecentrum

Åkareplatsen resecentrum mittemot taxistationen vid Centralstationen i Göteborg öppnades den 18 juni. Linjer som tidigare kört till och från Nils Ericson Terminalen, kör nu till det nya resecentrumet.Det nya resecentrumet på Åkareplatsen erbjuder service och vänthall inomhus. Närheten till både Drottningtorget och Centralstationen gör att du enkelt kan byta mellan buss, tåg och spårvagn. För att öka trivseln och säkerheten för cyklister och gående finns även nya cykel- och gångbanor inom området.Mer information om resecentrumet hittar du på www.vasttrafik.se/akareplatsen

Vad händer just nu?

Åkareplatsens resecentrum är invigt och klart. I slutet av juli skulle färdigställandet av den nya cykelbanan på Åkareplatsen påbörjats men Göteborgs Stad trafikkontoret pausar för att hitta en säkrare trafiklösning för cyklister och fotgängare och bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik.


Läs mer här

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen Tn1393/16
 • Planens formella namn Åkareplatsen resecentrum

Kontaktuppgifter

Magnus Stenberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 14
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Marit Sternang

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 06
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikutredning

  Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.

 2. Startskede - trafikprojekt

 3. Pågående trafikarbete

 4. Trafikarbete färdigställt

 5. Informationsmaterial

 6. Frågor och svar

  • Vilka busslinjer går till och från från Åkareplatsen

   Linje 100 Göteborg-Borås Linje 101 Göteborg-Bollebygd-Borås Linje 102 Göteborg-Borås sjukhus Linje 120 Göteborg-Viared-Regementsstaden Linje 300 Kinna-Göteborg Linje 330 Kinna-Sätila-Göteborg. Linje 330 kommer att köra till och från Heden från och med 20 augusti. Lerumsnabben Ingared-Floda-Lerum-Göteborg Gråbosnabben Brobacka-Sjövik-Gråbo-Göteborg

   Varför blir det ett nytt resecentrum på Åkareplatsen?

   Centralenområdet och därmed också delar av Nils Ericson Terminalen kommer att byggas om. Därför flyttar vissa busslinjer till Åkareplatsen, som också får ett nytt resecentrum. Från 2018 kommer det bli svårframkomligt runt Centralenområdet. Då är det en fördel att vissa linjer kan vända vid Åkareplatsen.

   Vad innebär detta för trafiken?

   Planeringen för vilka linjer som ska fortsätta att angöra Nils Ericson Terminalen och vilka linjer som ska köra från Åkareplatsen pågår just nu. Västtrafik kommer informera i god tid innan busslinjerna flyttas.

   Vilken del av Nils Ericson Terminalen är det som byggs om?

   I ett första steg kommer den friliggande terminaldelen som ligger utomhus att monteras ned och flyttas till Åkareplatsen. Längre fram, när Åkareplatsen Resecentrum är på plats, rivs en del av den norra huvudbyggnaden.

   Hur påverkas trafiken under själva byggtiden?

   Framkomligheten i området kommer periodvis att påverkas. Vi återkommer med mer information om detta så fort vi vet när och på viket sätt.

${loading}