Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Visionsbild över kanalmurarna på Åvägen efter upprustning.

Kanalmurarna längst med Åvägen är slitna och i behov av renovering. Nu planeras en rejäl upprustning av både kanalmurar och gata längst med Mölndalsån för att skydda området mot framtida översvämningar.

Efter översvämningen av Mölndalsån 2008 byggdes Gårda Dämme vid Ullevi. Och kanalmurarna mellan Focushuset och Valhallabron renoverades. Nu är det dags för den sista sträckan längst med Åvägen mellan Valhallabron och Ullevibron.

Arbetet delas in i två etapper


Arbetet kommer att delas in i två etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Valhallabron till Gårdabron och förväntas starta år 2023. Den andra etappen sträcker sig mellan Gårdabron och Ullevibron med planerad byggstart 2024.

Vad händer just nu?

Samråd pågår fram till 29 april inför ansökan om tillstånd till renovering av kanalmurar och andra vattenverksamheter längs Åvägen.
Du hittar handlingarna på webbsidan i menyn längst till höger under "Vattenverksamhet-Samråd".
I samrådsunderlaget presenteras bland annat nuvarande förhållanden, de planerade åtgärderna, förslag till skyddsåtgärder och bedömning av förväntade miljökonsekvenser.

Vill du lämna synpunkter?
Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 april till:
Göteborgs Stad trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
eller via e-post till trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Märk brevet eller e-postmeddelandet: Åvägen, renovering av kanalmurar, Dnr 03915/21

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99079166095684,57.70409249394304]},"properties":{"id":"TN3504/15","name":"Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen","address":"","preamble":"","header":"Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen","body":"Utredning - Trafikprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN3504/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99079166095684,57.70409249394304]},"properties":{"id":"TN3504/15","name":"Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen","address":"","preamble":"","header":"Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen","body":"Vattenverksamhet - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN3504/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN3504/15

Kontaktuppgifter

Lucas Wallgren

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 24 47
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Vattenverksamhet - samråd

${loading}