Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Heden - Program för del av evenemangsområdet

Synpunkter tas emot till och med 2024-09-03
Under perioden 26 juni till 3 september kan du tycka till om planprogrammet, och vid personligt besök så hittar du utställning om detaljplaner och planprogram på stadsbiblioteket.

Krokslätt - Skola, förskola och bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2024-08-27
Samråd pågår mellan 12 juni till och med den 27 augusti

Centrum - Gång- och cykelbro över Göta Älv

Synpunkter tas emot till och med 2024-08-13
Du kan tycka till om detaljplanen från och med 29 maj till och med 13 augusti

Angered - värmeverk vid Rävebergsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2024-07-24
Du kan tycka till om detaljplanen till och med den 25 juni 2024.

Markanvisningar

Masthuggskajen - markanvisning för bygglott G5

Öppet för ansökan till och med 2024-09-16

Järnbrott - markanvisning för Tunnlandsgatan del 2, studentbostäder

Öppet för ansökan till och med 2024-09-02

Infrastruktur, trafik och torg

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med
${loading}