Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisningar

A random image

Denna del av tjänsten vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

Markanvisningar som för tillfället annonseras ut av Göteborgs Stad hittar du under Öppna för ansökan.

Kommande

För tillfället finns inga markanvisningar att visa.

Markanvisning - här kan du som är byggintressent ansöka om markområden digitalt

Under fliken Markanvisningar och under rubriken Öppen för ansökan hittar du som är byggintressent de markanvisningar som du kan ansöka om just nu.

Här finns information om markanvisningsområdet, och du har möjlighet att lämna ansökan digitalt, förutsatt att ansökningstiden inte löpt ut. Tänk på att läsa igenom specificerade krav och anvisningar innan ev ansökan inlämnas.


Vid markanvisningstävlingar skickas oftast bidrag in per post till exploateringsförvaltningen.

Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen
Mark och boende, markstrategi
B0x 2258, 403 14 Göteborg

Ansvarig för e-tjänsten: exploatering@exploatering.goteborg.se

Vad är en markanvisning?

"En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Exploateirngsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisningarna. Till grund för beslut ligger kommunens riktlinje för markanvisning".

Prenumerera via RSS

${loading}