Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Låssby i Torslanda

Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av ett livsmedelslager i Låssby på Hisingen. Målet med projektet är att skapa ca. 70 000 kvm verksamhetsmark. Ambitionen är att stärka stadens uthållighet och robusthet vid situationer av kris eller samhällsstörning.

Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt ca. 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca. 5 km norr om Göteborgs hamn.
Utöver det allmänna behovet av verksamhetsmark i Göteborg finns det ett särskilt behov av ett livsmedelslager inom kommunen. I situationer med störningar finns en risk att livsmedelskedjan och distributionen rubbas. Leveranserna till butik och andra mottagare kan störas, vilket är en kritisk del av stadens infrastruktur. Med ett livsmedelslager inom kommunen bedöms stadens uthållighet och robusthet stärkas.

Vad händer just nu?

Markanvisningen bereds inför beslut.

Frågor ang markanvisningen ställs till Martin Larsson Ekander senast den 10 februari 2023.
martin.larsson.ekander@exploatering.goteborg.se

Diarienummer

 • Diarienummer FN8421/22
 • Referensbeteckning FNVH01/22

Öppen för ansökan

2022-12-16 – 2023-02-20

Upplysningar lämnas av

Martin Larsson Ekander

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 11 81
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}