Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Hjällbo Centrum

Nu ges chansen att vara med och bidra till en utveckling med nya bostäder och fler stadskvalitéer i hjärtat av Hjällbo genom att 310 bostäder markanvisas.

Det aktuella området har stor potential genom sitt centrala läge med direkt tillgång till lokal service och kollektivtrafik och med närhet till naturen.

Den planerade stadsutvecklingen är möjlig på grund av den nya Lärjeskolan som stod klar och invigdes 2021. Projektet omfattar i sin helhet cirka 470 bostäder, med en blandning av lägenheter, studentbostäder och stadsradhus. Staden planerar även för en ny förskola inom projektet. I detta skede markanvisas ett kvarter med 170 studentbostäder, och ett kvarter med 140 lägenheter. I markanvisningen ingår även del i ett kvarter för en gemensam parkeringsanläggning.

Detaljplanearbete för området beräknas starta första kvartalet 2023.

Se mer information i ”Inbjudan till markanvisning för Hjällbo centrum” till höger. Observera att det finns en ansökningsblankett för studentbostäder och en för flerbostadshus.

Vad händer just nu?

Under beredning för beslut.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 310
 • Typ av bostäder Lägenheter i flerbostadshus samt studentlägenheter
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Upplåtelseformen för lägenheter i flerbostadshus (ca 140 lägenheter är bostadsrätt och ca 170 studentbostäder med hyresrätt)

Diarienummer

 • Diarienummer FN6692/21
 • Referensbeteckning FNA02/22

Öppen för ansökan

2022-12-01 – 2023-01-22

Upplysningar lämnas av

Emely Magdalena Lundahl

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 09 77
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}