Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

I samband med pågående stadsutveckling i Gamlestaden så uppstår ett ökat behov av utbildningslokaler. Området kring Ambrosiusgatan har identifierades som den lämpligaste platsen och ett förslag till skola med tillhörande idrottshall har tagits fram. I samband med det studerades också möjligheten att komplettera området med bostäder.

Fastighetskontoret genomförde en projektutveckling för området och har erhållit positivt planbesked för en skola med tillhörande idrottshall samt studentbostäder och BmSS.

Detaljplaneprocessen avses påbörjas under Q4 2022. Inriktningen för arbetet med den nya detaljplanen är utöver skolan att möjliggöra ca 150 bostäder fördelade på tre byggnadsvolymer.

Bostadsprojektet avses genomföras inom ramen för en markanvisning medan skolan utförs av staden.

Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt cirka 150 bostäder för studenter inklusive 8 lägenheter för boende med särskild service med tillhörande gemensamma ytor och personalutymmen mm.

Markanvisningen avser studentbostäder som ska upplåtas som hyresrätter samt BmSS som ska blockhyras av staden genom lokalförvaltningen. Fastighetskontoret kommer att bedöma ansökningarna utifrån vilken klimatpåverkan som projektet medför.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150

Diarienummer

 • Diarienummer FN6146/22
 • Referensbeteckning FNÖG01/22
 • Beslut 2022-10-24

Öppen för ansökan

2022-05-13 – 2022-08-25

Upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Affärsutvecklare/projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 13 46
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}