Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för småhus vid Ängås Platå

Ängås platå, beläget på höjdryggen mellan stadsdelarna Tynnered och Järnbrott är ett område med närhet till både stad och hav. Nu ges chansen att vara med och bidra till en hållbar och jämlik livsmiljö genom att 70 småhus markanvisas i ett första skede.

Den nya bebyggelsen på Ängås Platå ska innehålla 70 småhus med äganderätt alternativt bostadsrätt. Området har stor potential genom sitt höjdläge, omkringliggande grönska och närhet till havet.

I anslutning finns flerbostads- och radhusområden från 1970-talet och 2000-talet. På gångavstånd finns Opaltorget, Frölunda torg och Välens naturområde med bollplaner. En utveckling av Ängås Platå bidrar till att stärka kopplingarna mellan Ängås, Frölunda, Grevegården och Kannebäck.

Utvärderingskriterierna följer målen i programmet för Tynnered. Syftet är att skapa en mer jämlik stad och ge förutsättningar för att öka bostadsbeståndet, öka tryggheten, skapa en mer varierad bebyggelse inom området och skapa mer stadsliv.

I kommande markanvisningar för Ängås platå, som är avhängt planprogram Tynnered, kan det komma att handla om fler småhus och lägenheter i flerbostadshus. De delar som staden planerar uppföra utgör ny grundskola med idrottshall, förskola, bostadsnära park och bostäder med särskild service.

Se mer information i "Inbjudan till markanvisning för Ängås platå" till höger.

Eventuella frågor besvaras av Sara-Louise Ylander senast den 19 oktober 2022.

Vad händer just nu?

Markanvisningen för Ängås platå har beslutats avbrytas och ersättas av en ny markanvisning i fastighetsnämnden 2022-12-12.

Anledningen är att syftet med markanvisningen inte kunde uppfyllas då för få ansökningar inkom.
Förvaltningen avser att annonsera markanvisningen på nytt med ett förändrat innehåll och förutsättningar under 2023.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder Småhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN3222/21
 • Referensbeteckning FNVG02/22
 • Beslut 2022-12-12

Öppen för ansökan

2022-09-06 – 2022-10-19

Upplysningar lämnas av

Sara Louise Ylander

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 12 13
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}