Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Majorna-Linnè - Markanvisningstävling för Fixfabriken, kvarter 2

Fixfabriken kvarter 2, visionsbild Okidoki Arkitekter

Nu tas ännu ett steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när den del som kallas Bussgaraget fortsätter sin omvandling till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter genom markanvisningen av ytterligare ett kvarter, Kvarter 2. Fyra kvarter har tidigare markanvisats inom området.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 15 170 kvm ljus BTA för bostäder samt 50 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen pågår från och med 9 september till och med den 24 november 2021.

Ansökan och handlingar ska skickas per post - ej digitalt.

Göteborg Stads Fastighetskontor
Strategiska avdelningen
Box 2258
403 14 Göteborg

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik
Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 3 november 2021.

Bebyggelse

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 50 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FN2483/21
 • Referensbeteckning FNML02/21
 • Beslut 2021-12-02
 • Markanvisning lämnad till Serneke AB

Öppen för ansökan

2021-09-09 – 2021-11-24

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  Läs beskrivning och kravspecifikation angående hur och till vem ni ska lämna handlingar. Ibland vill staden att handlingar lämnas i mail, och i andra fall så kan man lämna handlingar digitalt i formuläret i e-tjänsten. Om handlingar skickas in digitalt via e-tjänsten: Observera att det finns en begränsning för inskickade filer på 55 MB.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}