Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för småhus söder om Skattegårdsvägen

Markanvisningen omfattar ca 80 småhus/radhus med äganderätt/bostadsrätt. Området ligger på en attraktiv lokalisering i Fiskebäck söder om Skattegårdsvägen med gångavstånd till både Fiskebäcks hamn, Önnereds brygga samt Sjöbacka.

Markanvisningen kommer att fördelas till en aktör baserat på högsta anbud för marken. Detaljplanearbete för området beräknas starta till hösten/vintern 2022.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad 2022-06-20.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 80
 • Typ av bostäder Småhus/radhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN1389/20
 • Referensbeteckning FNVG01/22
 • Beslut 2022-06-20

Öppen för ansökan

2022-02-18 – 2022-04-01

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 12 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}