Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Gamlestaden, kvarter B2

Markanvisat område utgörs av fastigheten Gamlestaden 80:4 som ligger vid Gamlestads torg, ca 3 km nordost om Göteborgs centrum. Gamlestaden är beläget strax norr om E20 och öster om E45 nära slakthusområdet och Gamlestadens fabriker. Fastigheten är en del av en omfattande stadsutveckling av Gamlestaden med tillskott av bostäder, kontor och handel m.m och området är också utpekat som en av kommunens strategiska kollektivtrafikknutpunkter.

Bostäder
Markanvisningen avser studentbostäder där det ges möjlighet att pröva att en del av bostäderna blir trygghetsbostäder inklusive gemensamhetsytor samt lokaler i bottenvåningen, dock skall minst 50 % av kommande BTA vara studentbostäder. Aktören skall med en beskrivning visa på våningsplanens innehåll utifrån de förutsättningar som finns för byggrätten, aktören skall även beskriva hur den långsiktiga förvaltningen är planerad att bedrivas.

Trygghetsbostäder
Det finns både kommunalt och statligt stöd att ansöka om vid uppförande och drift av trygghetsbostäder, i bifogade länkar kan ni se vilka krav som behöver uppfyllas och hur man ansöker för de respektive stöden.
Definitionen av trygghetsboende skiljer sig på vissa avseenden mellan kommunalt och statligt, för aktuell markanvisning gäller den kommunala definitionen för att anses som trygghetsboende.

Projektspecifikt krav vad gäller Miljöanpassat byggande:

För ovan nämnda markanvisning gäller INTE miljöanpassat byggande.

Byggrätten ingår i detaljplan för Gamlestads torg etapp 1.

För mer information om markanvisningen - läs mer i bifogat dokument Förutsättningar för markanvisning för Gamlestaden, kvarter B2.

Har du frågor kan du även maila till richard.nayar@fastighet.goteborg.se

Diarienummer

 • Diarienummer FN0286/07
 • Referensbeteckning FNÖG01/21
 • Beslut 2021-06-14
 • Markanvisning lämnad till Magnolia Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

2021-03-10 – 2021-04-29

Upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Affärsutvecklare/projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 13 46
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}