Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Markanvisning för Guldhedsgatan

Vi har nöjet att presentera en markanvisning vid Guldhedsgatan och vill nu bjuda in till uppförande av studentlägenheter, förskola och lokaler.

Markanvisningsområdet ligger strax öster om Göteborgs centrum där vi har en färdig detaljplan. Vårt mål är att skapa en inspirerande livsmiljö genom att bygga lägenheter specifikt utformade för studenter, en förskola för de allra minsta och spännande lokaler i bottenplan. Det centrala läget och den omedelbara närheten till Campus Medicinareberget, Sahlgrenska universitetssjukhus och Chalmers utgör de mest attraktiva egenskaperna hos detta område. Området har, förutom närhet till forsknings- och utbildningsnav, direkt tillgång till grönskande områden samt närhet till centrum och kollektivtrafik.

Har du frågor angående denna markanvisning så kontaktar du
annika.co@exploatering.goteborg.se

Frågor och svar under perioden 11 juli - 15 augusti publiceras under handlingar tidigast den 15 augusti.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen för ansökan från 26 juni till den 20 september.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 90
 • Typ av bostäder Studentbostäder
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information En integrerad förskola med minst 6 avdelningar samt lokaler

Diarienummer

 • Diarienummer EXF-2023-00915
 • Referensbeteckning EXFNC02/23

Öppen för ansökan

2023-06-26 – 2023-09-20

Upplysningar lämnas av

Annika Co

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 10 39
 • E-post annika.co@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}