Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Intresseanmälan - Markanvisning för Hjällbo Centrum

Nu ges möjligheten att vara med och bidra till en utveckling med nya bostäder och fler stadskvalitéer i hjärtat av Hjällbo genom att cirka 260 bostäder markanvisas.
Det aktuella området har stor potential genom sitt centrala läge med direkt tillgång till lokal service och kollektivtrafik och med närhet till naturen.

Projektet omfattar i sin helhet cirka 400 bostäder, med en blandning av lägenheter och stadsradhus. Staden planerar även för en ny förskola inom projektet. I detta skede markanvisas 240 lägenheter och 18 stadsradhus. I markanvisningen ingår även del i ett kvarter för en gemensam parkeringsanläggning.

Detaljplanearbete för området beräknas starta andra kvartalet 2023.
Se mer information i ”Inbjudan till intresseanmälan – markanvisning för Hjällbo Centrum” till höger.

Upplysningar om markanvisningen lämnas av:
sema.kadir@exploatering.goteborg.se

Observera! Skicka inte in handlingar via det digitala formuläret utan maila dem till
exploatering@exploatering.goteborg.se.

(Använd Firefox eller Chrome om du vill fylla i intresseanmälan digitalt).

Vad händer just nu?

Markanvisningen bereds nu inför beslut.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 260
 • Typ av bostäder Lägenheter i flerbostadshus samt stadsradhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer EX6692/21
 • Referensbeteckning EXNA01/23

Öppen för ansökan

2023-05-19 – 2023-06-12

Upplysningar lämnas av

Sema Kadir

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefonnummer 031-368 12 55
 • E-post sema.kadir@exploatering.goteborg.se

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

${loading}