Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2

Synpunkter tas emot till och med 2024-03-22
Vattenverksamhet - Göteborgs Stad bjuder in till avgränsningssamråd inför anläggande av erosionsskydd med mera i Säveån.

Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan

Synpunkter tas emot till och med 2024-03-22
Vattenverksamhet - Göteborgs Stad bjuder in till avgränsningssamråd inför anläggande av erosionsskydd med mera i Säveån.

Lunden - Bostäder vid Överstegatan

Synpunkter tas emot till och med 2024-03-13
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Markanvisningar

För tillfället finns inga markanvisningar öppna för ansökan.

Infrastruktur, trafik och torg

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med
${loading}