Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Lundbyvassen - Upphävande av del av detaljplan för Västra Lundbyhamnen

Synpunkter tas emot till och med 2023-12-13
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Lundbyvassen - Upphävande av del av detaljplan

Synpunkter tas emot till och med 2023-12-13
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Ängås Platå

Öppet för ansökan till och med 2024-01-09

Infrastruktur, trafik och torg

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med

Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

Projektet pågår till och med
${loading}