Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 11:51

Fram till ungefär klockan 18 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

stadsmiljö - avenyn med bilar, spårvagnar och människor

Stadslivet i centrala Göteborg


Analysen av stadslivet i centrala Göteborg visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

Analysen ”Stadslivet i centrala Göteborg” är tänkt att användas som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt, men också som ett underlag för den pågående diskussionen om stadsbyggnad i Göteborg. Exempelvis ligger resultatet till grund för vision och strategier för Älvstaden. 

Filer och dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}