Till sidans huvudinnehåll
stadsmiljö - avenyn med bilar, spårvagnar och människor

Stadslivet i centrala Göteborg

Analysen av stadslivet i centrala Göteborg visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

Analysen ”Stadslivet i centrala Göteborg” är tänkt att användas som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt, men också som ett underlag för den pågående diskussionen om stadsbyggnad i Göteborg. Exempelvis ligger resultatet till grund för vision och strategier för Älvstaden.

Filer och dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}