Till sidans huvudinnehåll
Flygbild av evenemangsstråket med Ullevi med mera

Om övergripande stadsbyggnad


Inom övergripande stadsbyggnad arbetar vi med några av de frågor som är viktiga för att Göteborg ska lyckas med en hållbar stadsutveckling.

Stadskvaliteter i Göteborg

Göteborgs Stad har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen.

Värdeskapande - rapport

Värdeskapande- sammanfattning

Värdeskapande- bildspel (PPT)

Stadslivet i centrala Göteborg

Studien av Stadslivet i centrala Göteborg visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

Stadsbyggnadskvaliteter

Stadsbyggnadskvaliteter ger vägledning och är ett arbetsverktyg i stadsplaneringen, men vänder sig även till alla intresserade som vill engagera sig i och diskutera Göteborg som mötesplats i vid mening och som en trivsam, vacker stad att bo i.

Sociotopkartor

Sociotopkartor visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden. Sociotopkartor bygger på undersökningar med medborgare - dels systematiska platsobservationer och dels enkäter, möten och intervjuer där människor får säga vilka platser de använder och vad som är värdefullt.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}