Till sidans huvudinnehåll

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen finns i sin helhet på en digitala plattform med tillhörande fördjupningar samt tematiska tillägg.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men genom sin vägledande funktion har den en central roll för stadens utveckling.

Översiktsplanens viljeinriktning omsätts i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd för mark och vatten som är juridiskt bindande.

Vid framtagande av en översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionplaneorgan samt ge kommuninvånare, andra myndigheter med flera möjlighet att påverka planförslaget. Planen fungerar som underlag för dialog mellan kommun och stat om allmänna intressen och riksintressen.

Relaterad information

Illustrationsbild över alla olika delar som planeras i översiktsplanen
Göteborg växer

Digital översiktsplan

Göteborgs översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2022-05-19. Översiktsplanen finns i sin helhet på denna digitala plattform. Här finns även fördjupningar av översiktsplanen samt tematiska tillägg.

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}