Till sidans huvudinnehåll

Ramprogram för lokaler


När Göteborgs Stad planerar och bygger nya lokaler för kommunal service finns en framtagen gemensam standard – ett ramprogram.

Ramprogrammet innehåller anvisningar för funktioner som ska finnas i exempelvis vård- och omsorgsboenden och förskolor så att miljön i lokalen blir behovsanpassad, praktisk, säker och stimulerande för alla som vistas i lokalerna.

Det finns ramprogram för förskolor och skolor, vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service (BmSS).

Ramprogram är ett stöd för att kommunstyrelsen ska kunna ha en samlad strategisk styrning för att byggnationerna ska vara likvärdiga över hela staden. Det är också ett stöd för berörda nämnder som kan säkerställa lokalernas nytta och en samlad styrning för genomförandet av lokalprojekt. 

Ramprogrammen uppfyller myndigheternas krav på lokaler. De är dessutom framtagna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och beskriver hur man skapar en praktisk, trygg och stimulerande livsmiljö för invånare som bor, vistas och arbetar i kommunala lokaler.

Ramprogrammen ska också säkerställa att staden bygger med samma kvalitet överallt och att lokalerna är likvärdiga, hållbara och lätta att underhålla.

Ramprogram för bostad med särskild service (BmSS)

Ramprogram för bostad med särskild service (BmSS), flerbostadshus

Ramprogram för förskole- och skolbyggnader

Ramprogram för vård- och omsorgsboenden

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om ramprogram kan du kontakta stadsfastighetsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}