Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på torslandaskolan i grå färg med grönska runt

Lokaler

Staden har olika typer av lokaler för kommunal service. Det kan vara skolbyggnader och andra typer av offentliga lokaler.

Ramprogram för lokaler

När Göteborgs Stad planerar och bygger nya lokaler för kommunal service finns en framtagen gemensam standard – ett ramprogram.

Så bygger vi lokaler

Arbetet tar flera år med att planera och bygga en ny förskola eller grundskola eller att göra en ombyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Själva byggnadstiden är bara en del av byggprocessen. Mest tid går åt till att planera hur den nya byggnaden ska se ut och var den ska stå.

Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess, GBP, ska tillämpas av Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.
${loading}