Till sidans huvudinnehåll
Bild på torslandaskolan i grå färg med grönska runt

Lokaler

Staden har olika typer av lokaler för kommunal service. Det kan vara skolbyggnader och andra typer av offentliga lokaler.

Ramprogram för lokaler

När Göteborgs Stad planerar och bygger nya lokaler för kommunal service finns en framtagen gemensam standard – ett ramprogram.

Så bygger vi lokaler

Arbetet tar flera år med att planera och bygga en ny förskola eller grundskola eller att göra en ombyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Själva byggnadstiden är bara en del av byggprocessen. Mest tid går åt till att planera hur den nya byggnaden ska se ut och var den ska stå.

Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess, GBP, ska tillämpas av Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Näringsliv i stadsplaneringen

Göteborgsregionen och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning i samklang med hållbar stadsutveckling.
${loading}