Till sidans huvudinnehåll

Kommande upphandlingar inom stadsutveckling

Här publicerar exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ett urval av sina kommande upphandlingar.

Vad?

Här publicerar exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ett urval av sina kommande upphandlingar. I upphandlingsplanerna ingår både nya behov av avtal och befintliga ramavtal som löper ut under året. Planerna är preliminära och kan komma att förändras under året.

Du hittar aktuella upphandlingar på Göteborgs Stads marknadsplats för upphandlingar: annonserade upphandlingar

Kontakt

upphandling@exploatering.goteborg.se

upphandling@stadsmiljo.goteborg.se

Dokument och filer

Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}