Till sidans huvudinnehåll
ingenjör sitter i bil och testar tekniken

Forskning och innovation inom stadsutveckling


För att bidra till en ökad hållbarhet inom stadsutveckling deltar stadsbyggnadsförvaltningen inom olika forsknings- och innovationsprojekt. Här listas några av de projekt som pågår eller som nyligen är avslutade.

Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner är ett projekt med mål att skapa bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer för att främja innovation och samhällsnytta - ur ett helhetsperspektiv i stadsutvecklingsprocesser. För Göteborgs del har projektet utgått från erfarenheterna i arbetet med Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Längst ner hittar du PDF:er som är kopplade till projektet.  

BEGIN - Blue green infrastructure

Hur ska vi ta hand om häftigare skyfall? Hur ser framtidens dagvattenhantering ut? Kan klimatanpassning skapa nya värden? Kan sociala innovationer hjälpa oss att hitta lösningar? Detta är några frågor som projektet BEGIN ska jobba med. northsearegion.eu

ElectriCity - för framtidens transportsystem

Göteborgs Stad är med och utvecklar morgondagens transportsystem för en hållbar och attraktiv stad. Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i plattformen tillsammans med andra förvaltningar, bolag, forskningsinstitut och näringsliv. ElectriCity 

Klimatneutrala Göteborg 2030

Ett projekt som beviljats medel under 2019 är "Datadriven klimatomställning för det goda livet i Göteborg". Projektet ingår i Viable Cities - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Projektet kommer att ta fram nya systemlösningar kring mobilitet som kan minska klimatpåverkan, och ge förutsättningar för en anpassningsbar styrning av staden. En viktig ambition är att addera klimat- och beteendedata till Virtuella Göteborg. viable cities — klimatneutrala Göteborg 2030

Projekt inom digital stadsutveckling

Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Att skapa en digital tvilling till Göteborg leds av geodataavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Digital Twin City

Göteborgs Stad är involverade i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området digitala tvillingar. Ett av dessa är kompetenscentret Digital Twin City som i juni 2019 blev beviljade medel från Vinnova för bildandet av ett kompetenscenter på Chalmers Tekniska Högskola för forskning och utveckling kring digitala tvillingar för städer. Ett stort antal organisationer alltifrån akademi, näringsliv och offentlig sektor ingår i centret. Stadens digitala tvilling kommer att användas som grund för arbetet. Virtual city — Chalmers 

Projekt IRIS - hur använder vi digitaliseringen på bästa sätt?

IRIS är ett projekt inom EU:s horisont-program som undersöker möjligheterna med digitala verktyg för dialogprocesser i planeringen. Runt om i världen brottas städer med samma utmaning: Hur utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att engagera och underlätta för oss själva, medborgarna och företagen? Johanneberg Science Park

SIGURD - stadsbyggnads­investeringars effekter och värden

Stadsbyggnad påverkar inte bara den fysiska miljön, den påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling.

Att värdera social och miljömässig påverkan av stadsbyggnadsinvesteringar

Kompensation i kulturmiljöer

Kulturmiljö är betydelsefull för samhället som helhet vilket är utgångspunkten för att kompensation behövs för att gottgöra skador på värdefulla natur- och kulturmiljöer. I projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel, som finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag, har det bland annat undersökts hur kompensation görs i detaljplaner i Göteborg. Genomförande har gjorts i tre delstudier, resultat från dessa finns tillgängliga för nedladdning.

Lista över olika dokument

Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}