Till sidans huvudinnehåll
Höghus i skymningen med en nedåtgående sol

Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Vad?

En digital tvilling är en 3-dimensionell kopia av den visuella verkligheten. Byggnader och gator, lyktstolpar och träd samt planteringar och skog, allt som finns i verkligheten har sin digitala motsvarighet. För att vara en digital tvilling fullt ut måste även information som beskriver staden och dess objekt läggas till.

Det virtuella Göteborg tas huvudsakligen fram som en grund för att stadsplanering ska kunna göras på ett smartare och effektivare sätt, för att vi ska kunna bygga en bättre stad för göteborgarna. Genom den digitala tvillingen blir det möjligt att studera staden utifrån tre perspektiv.

  • Vi kan förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag
  • Vi kan styra funktioner i staden utifrån det som händer just nu i realtid
  • Vi kan förutse och planera en simulerad framtida funktion eller händelse i staden.

Hur?

Göteborg växer så det knakar vilket medför att utmaningar kring samordning, samsyn och kommunikation blir allt viktigare. Inte bara för att fatta välgrundade beslut utan också för att bättre kunna förstå och analysera utvecklingen. Det är en av anledningarna till att det nu tas fram en digital tvilling av Göteborg. En virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun motsvarande hela 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information.

I en digital tvilling kan vi skapa scenarion för nya planerade områden tillsammans med trafiksimuleringar. Hur kan till exempel självkörande fordon upplevas och fungera? Man kan även enkelt utföra sol- och skuggstudier samt buller/ljud och luftkvalitet. Vi behöver också hantera utmaningarna kring skyfall och segregation.

Vi kommer att kunna utföra skarpare analyser, ta fram bättre och tydligare beslutsunderlag och göra stadens processer smartare och effektivare, avslutar Eric Jeansson.

Varför?

-Vi ser att stadens utmaningar ständigt ökar i takt med klimatförändring, segregation och samhällets komplexitet i stort. Vi behöver därför bättre metoder för att beskriva, förstå, planera och styra staden. Och det är här den digitala tvillingen kommer in i bilden, förklarar Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborgs stad.

Götepod om digital tvilling

Data som visas genom bild framtagen av den digitala tvillingen
Göteborg växer

Götepod: Kan en digital tvilling skapa en bättre stad?

Göteborg växer så det knakar vilket innebär att utmaningar kring samordning, samsyn och kommunikation blir allt viktigare. Inte bara för att fatta välgrundade beslut utan också för att bättre kunna förstå, analysera och kommunicera utvecklingen.

Vad är en digital tvilling?

Avsnitt 1.

Film: Hur kan en digital tvilling användas?

Avsnitt 2.

Film: Hur kan en digital tvilling användas?

Avsnitt 3.

Film: Se hur det går till att ta fram en digital tvilling.

Avsnitt 4.

Film: Hur kan vi använda AI (Artificiell Intelligens) i framtiden?

Avsnitt 5.

Teknik i framkant

Det Virtuella Göteborg byggs upp med så kallad parametrisk, eller procedurell modellering, vilket betyder att informationen som beskriver byggnader, gator och övriga objekt bygger på bestämda parametrar.

Dessa parametrar kan sedan styras och varieras för att man ska få en modell som efterliknar verkligheten så mycket som möjligt. På samma sätt adderas de material och texturer som ger modellen liv.

Tekniken används inom dataspels- och filmbranschen där man ofta behöver skapa stora komplexa stads- och 3D-miljöer och där vanlig modellering blir alltför tidsödande. Parametrisk modellering har under ett flertal år också använts av stadsbyggnadskontoret i stadens detaljplanering för modellering och visualisering.

Den framtagna 3D-modellen av staden visualiseras sedan i en så kallad spelmotor. I detta fall Unreal Engine, framtaget av företaget Epic Games, och som bland annat används i det populära dataspelet Fortnite.

Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig

E-post: ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}