Till sidans huvudinnehåll
illustration som som visar process för planbesked

Vad händer efter min ansökan om planbesked?


Följ de olika stegen vad som sker efter du lämnat in din ansökan om planbesked.
 1. Ansökan och bekräftelse
  När du ansöker får du en bekräftelse med tillhörande diarienummer. Detta är ditt kvitto på att vi mottagit din ansökan. Nu görs en första översiktlig bedömning om det som krävs finns med i din ansökan. Behövs kompletteringar kontaktar vi dig.
 2. Handläggare tillsätts
  När en handläggare får ditt ärende får du information och kontaktuppgifter till handläggaren. Handläggaren går igenom ärendet och kontaktar vid behov dig för eventuella ytterligare kompletteringar som krävs.

 3. Förprövning
  Handläggaren gör sedan en så kallad förprövning som leder fram till ett ställningstagande om positivt eller negativt planbesked. De flesta ansökningar går på internremiss som en del av handläggningen av ansökan. Internremiss betyder att stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar kommer med eventuella synpunkter på ansökan

 4. Bedömning
  Bedömning av din ansökan består av flera frågor och faktorer som vi tar hänsyn till. En avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen och dessa vägs mot varandra. Vi tittar på om ansökan ligger i linje med Göteborgs Stads strategier, stadens översiktsplan samt övriga målsättningar från fullmäktige och stadsbyggnadsnämnden. Avslutningsvis sker vid behov en värdering av befintlig detaljplan samt en översiktlig inledande bedömning av områdets lämplighet.

 5. Beslut
  Ett beslut fattas antingen i stadsbyggnadsnämnden eller på delegation. Delegation är när stadsbyggnadsnämnden delegerar beslutsfattandet till stadsbyggnadsförvaltningen Om du får ett positivt besked står det i planbeskedet vilket år planarbetet beräknas kunna starta. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas.

När får jag svar på mitt planbesked?

Handläggningstiderna för planbeskeden varierar och i snitt svarar vi på din ansökan inom 8 månader. I Plan- och bygglagen (PBL) finns föreskrivet att du ska få svar inom 4 månader.

Flertalet ärenden svarar vi inte på den tiden, främst på grund av att det kommer många ansökningar i förhållande till de resurser som är avsatta och för att vi i många ärenden gör ett mer omfattande arbete än vad som avses i lagen då det ger ett bättre underlag för den eventuella vidare detaljplaneringen.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}