Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
igelkott i grönska

Naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns drygt 15 naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Planering av naturreservat och andra områdesskydd

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. Det finns även andra områdesskydd. Exempel på områdesskydd är naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och naturminne.
${loading}