Till sidans huvudinnehåll
Illustration med två händer i mitten

Så planeras staden

Göteborg befinner sig i sitt största utvecklingssprång i modern historia. Nu planerar och bygger vi för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för över 100 000 nya göteborgare. Det betyder att vi får fler grannar, fler vänner, fler att knö med, fler att älska.

Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess, GBP, ska tillämpas av Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Göteborgs utvidgade innerstad

Förslag till "Göteborgs utvidgade innerstad" och AB Framtidens arbete med värdeskapande stadsutveckling ska enligt stadens budget 2023 utgöra grunden för Göteborgs utbyggnad under mandatperioden. Göteborgs Stad ska planera stora områden långsiktigt med fokus på att skapa sammanhållande stråk, bygga en tät stad och omvandla överdimensionerade vägar till stadsgator.

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Prenumerera på planprojekt via RSS-flöde

RSS är en teknik som möjliggör att användare kan prenumerera på webbflöden, det vill säga omedelbart bli underrättad när något nytt publicerats på en webbplats.

Kommande upphandlingar inom stadsutveckling

Här publicerar exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ett urval av sina kommande upphandlingar.

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Forskning och innovation inom stadsutveckling

För att bidra till en ökad hållbarhet inom stadsutveckling deltar stadsbyggnadsförvaltningen inom olika forsknings- och innovationsprojekt. Här listas några av de projekt som pågår eller som nyligen är avslutade.

Planering av naturreservat och andra områdesskydd

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. Det finns även andra områdesskydd. Exempel på områdesskydd är naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och naturminne.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Lisa Ekström pratar om Cool cities på en scen

Cool Cities vill skapa klimattåliga städer

2024-04-10

Cool Cities är ett projekt där fokus ligger på att skapa förutsättningar för att planera våra städer för ett varmare klimat, berättar Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen som till…

Visionsbild över nytt stationshus i Göteborg.

Klart med bygglov för nytt stationshus i Göteborg

2023-12-29

På årets sista stadsbyggnadsnämnd beslutades som bygglov för nytt stationshus för Västlänken vid Nils Ericson-terminalen. Byggnaden har en utformning i en klassisk stil som knyter an till den närligga…

Visionsbild över Kvilleparken med grönska

Backaplan tar sig an framtida klimatutmaningar

2023-12-20

Göteborg förbereder sig för att möta kommande klimatutmaningar. Vid planering av en ny stadsdel på Backaplan arbetar staden med ett helhetsgrepp kring vatten för hela området. Verktygen är tidig plane…

Nya bostäder planeras i Ängås Platå

2023-11-14

Ca 100 nya småhus och lägenheter planeras i Ängås Platå, Västra Frölunda.

Blåaktig illustration som visar Gustaf Adolfs Torg om klimatet gör att kanalen svämmar över

Stora mängder vatten är en av stadens utmaningar

2023-11-07

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen. När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer görs det med hänsyn till de stigande vattennivåerna.…

Nyheter samt tidslinje för stadsutvecklingsprojekt

Visionsbild av det blivande nya stationshuset vid Centralen, brunt tegel och med spännande portar
Göteborg växer

Alla nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Bild av Centralenområdet med Läppstiftet till höger och illustration på de nya bostäder som ska byggas
Göteborg växer

Tidslinje för stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

När blir projekten klara? Det händer en hel del till trots för lågkonjunktur! Här kan du ta del av när de olika stadsutvecklingsprojekten beräknas bli färdigställda - och även vilka projekt som befinner sig i planeringsfasen.

Relaterad information

Bild på spårvagn i ett vintertäckt Göteborg
Göteborg växer

Anmäl dig till Göteborg växers nyhetsbrev

Vill du ha koll på vad som planeras och byggs i Göteborg? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Varje månad skickar vi ut ett mejl med de största nyheterna om stadsutvecklingen i Göteborg.

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

${loading}