Till sidans huvudinnehåll
Bild med höghus och sol med texten Tema stadsutveckling 2023

Tema stadsutveckling 2023


Under november och december 2023 togs det fram ett axplock med övergripande artiklar om vad som är viktigt i stadsutvecklingen för alla de människor som bor i Göteborg. Staden jobbar med många viktiga frågor som ska göra Göteborg till en bra stad att leva och bo i. Det har även gjorts ett antal Götepod om olika övergripande ämnen med stadsarkitekt Björn Siesjö och gäster som ni kan ta del av här.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Visionsbild med idéer för hamnstråket längs Stora Hamnkanalen utanför Nordstan.

När kanalmurarna rustas upp frigörs ytor till hamnstråk

2023-12-18

Snart startar renoveringen av kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. Ett enormt projekt som ger göteborgare och besökare tillgång till stadens historiska pulsåder.

Bild från Järntorget med parkerade cyklar och en buss på väg

Cykel och spårväg viktiga delar i framtidens Göteborg

2023-12-14

När Göteborg växer sker stora satsningar på infrastruktur för att göteborgarna ska kunna resa både hållbart och snabbare. Cykel och spårväg är två viktiga delar.

Bild från Odinsgatans stadsmiljö

Så ska Göteborgs stad nå miljö- och klimatmålen

2023-11-23

“Det var ett gott engagemang, helt fullt i lokalen”. Så beskriver Anna Ledin, direktör för miljöförvaltningen, miljö- och klimateventet i november.

Bild på Björn Siesjö, stadsarkitekt samt Gert Wingård och Kerstin Elias

Är Göteborg Sveriges mest attraktiva stad?

2023-11-17

Hur kan Göteborg bli ännu mer attraktivt – för både företag som människor? Det diskuteras i det senaste avsnittet av Götepod.

Studentbostäder vid Opaltorget i Tynnered

Göteborgs stad ska bygga fler studentbostäder

2023-11-10

Studenter i Göteborg har svårt att hitta en plats att bo. Nu ska staden skynda på utvecklingen att bygga fler bostäder för studenterna.

Får idrotten plats i ett växande Göteborg?

2023-12-07

Säsongens sista avsnittet av Götepod tar upp ämnet idrotts- och motionsanläggningar i ett växande Göteborg.

Lindholmen - Göteborgs eget Brooklyn

2023-10-20

Äntligen är Götepod tillbaka igen. Podden med fokus på stadsutveckling i Göteborg. I säsongspremiären diskuteras Lindholmen. Är det Göteborgs eget Brooklyn?

Grönt höghus med byggkranar runtom

Göteborg vill fortsätta bygga bostäder

2023-11-08

Från 2017 ökade byggandet av nya bostäder till som mest över 6 000 bostäder för att under 2023 minska. Hur står det till nu med bostadsbyggandet i Göteborg?

Flygbild av Tynnred där ett planprogram tagits fram med fokus på trygghet

Trygghet en viktig del i stadsutvecklingen

2023-11-07

I arbetet med att planera och utveckla Göteborg så pratas det ofta om trygghet. Men hur gör man för att göra ett område tryggare genom stadsplanering?

Illustrationsbild på hur det skulle se ut på Gustav Adolfs torg vid ett hundraårsregn som översvämmar torget

Stora mängder vatten en av Göteborg Stads utmaningar

2023-11-06

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen. När Göteborgs Stad planerar för nya byggprojekt görs det med hänsyn till de stigande vattennivåerna.

Bostadsbyggande och kvaliteter – vad är en god bostad?

2023-05-25

Göteborg växer och behovet av bostäder är stort – men vad byggs och hur bra är det? Vad är egentligen en god bostad och vad påverkar utformningen av bostäder i Sverige idag?

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}