Till sidans huvudinnehåll
Bild av en blå elbuss

Smart trafik


Eldrivna, självkörande, uppkopplade och delade fordon, i kombination med en alltmer digitaliserad infrastruktur, har potential att revolutionera resorna och transporterna i Göteborg och andra städer. Vi kallar det Smart trafik.

Vad?

Göteborgs Stad deltar i flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra städer, näringslivet, akademin, trafikoperatörer och andra för att bygga kunskap och få fram lösningar för ett mer hållbart resande och transportsystem. Samarbetet tog bland annat fart genom jubileumssatsningen Smart trafik. Genom att delta och upplåta stadens miljöer för att testa nya innovationer, bidrar vi till att skapa förutsättningar för en mer hållbar stad med ett fossilfritt transportsystem. 

Varför?

Resor och transporter i Göteborg måste bli mer hållbara för att vi ska ha en god framkomlighet i en växande stad och för att vi ska kunna nå våra miljö- och klimatmål, med minskade utsläpp.  Det handlar om att använda ytorna i staden på ett mer effektivt sätt, främja hållbara transportsätt och minska utsläppen från trafiken. Förhoppningen är att arbetet med de de nya mobilitetslösningarna, exempelvis inom elektrifiering, digitalisering och självkörande fordon, ska bidra till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet samt mer tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer i Göteborg. 

Hur?

Arbetet med att få fram de nya mobilitetslösningarna bedrivs i ett stort antal innovationsprojekt som Göteborgs Stad deltar i. Ett exempel är ElectriCity där lösningar för elektrifierade transporter utvecklas och testas. Samarbetet har bl a banat väg för den stora utrullningen av elbussar i kollektivtrafiken i Göteborg. 

Ett annat utvecklingsområde är geofencing, Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan regleras digitalt på olika sätt. Med geofencing kan man bland annat reglera vilken hastighet fordon får ha i vissa zoner. Göteborgs Stad är drivande i utvecklingen av geofencing och har tillsammans med Trafikverket och andra aktörer tagit fram en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i våra städer.

Vem?

I Göteborg Stad är det främst, men inte enbart, trafikkontoret som driver och deltar i utvecklingsprojekt. I projekten deltar andra städer, företag i fordonssektorn, universitet och forskningsinstitut, trafikbolag och andra. Några av projekten är internationella.


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Om smart och innovativ trafik

Bild av Lindholmen med älven i förgrunden
Göteborg växer

Gemensam arena för innovation

Lindholmen Science Park, som ägs av Göteborgs Stad, Chalmers och näringslivet, är en arena och utvecklingsmiljö för innovation och forskning, inte minst inom fordon och mobilitet.

Blå elbuss
Göteborg växer

Drive Sweden

Göteborgs Stad är en av flera partners i nätverket Drive Sweden, med det gemensamma målet att finna innovativa och hållbara lösningar för morgondagens transporter.

Göteborg växer

Closer - nationell samverkansplattform för transporteffektivitet

Göteborgs Stad deltar i CLOSER, en nationell samverkansplattform för ökad transporteffektivitet. Resultaten från arbetet är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}